Àrees de Pràctica

Dret Penal com a especialitat

 
Especialització

Dret Penal


Des dels seus orígens, GUERRERO ABOGADOS PENALISTAS ha actuat en l'àmbit del Dret Penal i Processal Penal, exercint tant la defensa com l'acusació en tot tipo de processos. El despatx compta amb una dilatada experiència en l'assumpicó de casos en materia de Dret Penal econòmic i delictes comesos en el si d'organitzacions empresarials.


De la mateixa forma, hems intervenigut en processos que afecten directament a l'esfera personal i patrimonial de particulars com delictes contra la llibertat sexual, contra la integritat física, delictes patrimonials i contra la llibertat.


Pot consultar amb detalle les postres arees d'especialització:


Àrees generals de pràctica

DELICTES PATRIMONIALS

DELICTES SOCIOECONÒMICS

COMPLIANCE PENAL

DELICTES CONTRA LES PERSONES


CIBERDELICTES

DELICTES CONTRA LA SALUT

DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ

INFORMES JURÍDICS


Altres áreas especifiques de pràctica

DELICTES VINCULATS A LA INVERSIÓ FINANCERA I EN BORSA

Apropiació indeguda de valors o fons que han estat confiats i que partint de l'engany intencional són emprats amb el propròsit de guanys personals.

DELICTES FINANCIERS

Delictes no violents, que ocasionen pèrdues a companyies, inversors i empleats, delictes que inclouen frau i més violacions de la llei.

DRET PENAL INTERNACIONAL

Assumim la defensa de causes amb transcendència internacional vinculats a delictes de genocidi i crims contra la humanitat i que suposen una ofensa a la comunitat internacional.

DELICTES COMESOS DURANT EL FRANQUISME

Som un despatx especialitzat en el seguiment i tramitació de causes per delictes comesos durant la dictadura franquista davant de espanyols i ciutadans que van residir a Espanya en aquest període.
Icono de Validado por la comunidad